Stein & Gabelgaard

Intelligente open source IT-løsninger


Stein & Gabelgaard er stiftet i 2015, med med masser af erfaring i bagagen. Vi udvikler administrative systemer som traditionelle CRM- og ERP-systemer samt mere specialiserede systemer som spejdernes nye medlemssystem.

Løsninger til foreningsdanmark

Vi har udviklet og driver spejdernes Medlemsservice. Det gik i drift i januar 2016 og håndterer i dag ca. 70.000 medlemmer fordelt på de 4 danske spejderkorps.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra dette leverer og driver vi medlemssystemer for en række foreninger.
  

Systemet håndterer

 • Online ind- og udmeldelser

 • Selvbetjeningsside for medlemmer og deres forældre

 • Kontingentopkrævning med abonnementstilmelding af betalignskort

 • Regnskab for lokalforeninger og landsorganisationer

 • Udlægshåndtering

 • Arrangementstilmeldinger med kortbetaling

 • Rollebaseret adgangsrettigheder

 • Kalender

 • Mail integration og diskussionsgrupper

 • Medlemsstatistikker, herunder DUF opgørelser

 • Dubletkontrol ved indmeldes

 • Børneattesthåndtering


Vores system er baseret på community udgave af Odoo, et open source CRM/ERP system. Dermed har vi ingen pr. bruger licensbetaling, som der jo ellers typisk er på andre CRM systemer, men som i foreningssammenhæng vil være for dyrt og administrativt besværligt.